Třetí semestr na Fakultě informatiky MU

Další semestr (podzim 2011) skončil a můžu tedy navázat na svůj předchozí hodnotící příspěvek. Předem však musím varovat, že některé informace budou brzy zastaralé, protože už i mezi studenty se šušká o změnách výuky matematiky, funkcionálního programování a návrhu algoritmů a kdo ví, čeho ještě.

MB103 Matematika 3

Základ, 6 kreditů.

Učivem navazuje (narozdíl od ostatních matematik) na MB102, věnuje se funkcím více proměnných, derivacím, integracím, diferenciálním rovnicím a v druhé půlce se probírali grafy a grafové algoritmy (ty se však od příštího semestru už v matematice učit prý nebudou).

Způsob hodnocení zůstal stejný jako v předchozích MB101 a MB102, dvě vnitrosemestrálky během školního roku a jedna na začátku zkouškového. Přípravy je dobré nepodcenit, obzvlášť doporučuji si během přípravy všechny příklady dopočítávat až do konce, ověřovat výsledky i celý postup - chyby jsou tolerovány zřídkakdy. Mě se podařilo chybět na první vnitrosemestrálku (celkem dva týdny), ale i tak se mi podařilo předmět projít s lepší známkou než E (hádáte-li D máte pravdu).

5/10 Trochu mě děsí, že mě to začíná bavit. Dokonce i ty důkazy

IB102 Automaty a gramatiky

Základ, 6 kreditů

Probírá se teoreticky velmi důležitá část informatiky. Automaty a gramatiky mají své použití při vyhledávání v datech, syntaktických analyzátorech a kompilátorech. Probírá se teorie, část přednášek se věnuje důkazům a nezanebatelně se naráží na praktické aplikace (na to je ale tento předmět příliš stručný, což je docela škoda). Na nepovinných cvičeních se probrané učivo procvičuje u tabule a vysvětlují případné nedostatky a okrajové případy.

Předmět má také hodnocené domácí úkoly, vnitrosemestrálku a závěrečnou zkoušku s dobře nastaveným bodovým systémem. Doporučuju dělat všechny domácí úkoly, velmi procvičí probíranou látku a rozhodně se dobře připravte na polosemestrálku :D

Původně jsem si myslel, že tento předmět bude jeden z kategorie otravných teoretických předmětů... Přesto, převážně pod vlivem vyučujícího, mě předmět velmi nadchnul a věnoval jsem se mu se zájmem. Přednášející umí věci vysvětlit, demonstrovat na příkladech a zažertovat si, stejně jako většina cvičících :-D

8/10 Zajímavé, ale náročné jak na pochopení tak na požadavky

VV028 Psychologie v informatice

2 kredity

Jeden z předmětů u kterých neuvěříte, že naše fakulta vůbec vypisuje. Nicméně zájem je velký a účast povinná (přednášející by byl fakt rád, kdybychom tam chodili...).

Výuka probíhá formou přednášek buď nad prezentacemi (pokud je přednášejícímu někdo zprovozní), volným výkladem nebo čtením z knihy (někdy i svých). Přednášející je příjemný, umí být velmi trefný a rád končí brzy. Zápočet se dává po napsání zápočtového testu (cirka 15 otázek na jednu oboustrannou A4). Studijní materiály jsou dobře přístupné, ale není v nich všechno. Doporučuji tedy chodit na přednášky a ukončení předmětu vám nebude dělat potíže.

Obsah se mi líbil i když velkou část jsem již znal, co mi trochu vadilo byly některé morbidní povídky, o kterých bych "hezké a milé", jak to udělal přednášející, neprohlásil.

7/10 Příjemně lidské

VV014 Religionistika

2 kredity

Jeden z předmětů nad kterým lidé žasnou... Potom stačí ještě zmínit předmět Folková hudba a začnou si myslet o vysokém školství své ;-)

Během svého studia jsem došel k poznání, že čím starší vyučující je, tím méně má schopnost udržet se tématu přednášky. Týkalo se to i této přednášky. Kdy se sice vyučující snažil přednášet postupně nejvýraznější náboženské systémy s religionistickou klasifikací, nicméně často se nechal svést tématy, které nám prostě musel říct.

Druhým nešvarem, který jsem vypozoroval je, že obzvláště u starších přednášejících klesá s postupem semestru informační hodnota přednášek... Na konci vypadá výuka tak, že už po 10 slyšíte stejné zdůraznění onoho atd...

Pro zápočet je potřeba vypracovat esej téma dané vyučujícím. K tématu nejsou poskytovány vysvětlení ani nic jiného, takže jsem byl dost zmatený, nároky a byrokracie (dodržení normy a požadavků) nejsou taky nezanebatelné.

3/10 Jen pár nových myšlenek, točení v kruhu

PV119 Základy práva pro informatiky

4 kredity

Jeden z mých povinně volitelných předmětů. Během dvojhodinových přednášek je odvykládany základní principy, na kterých právo staví, lehký úvod do historie, lehké seznámení se strukturou právního řádu v ČR.

Zkoušení je písemné, v testu je potřeba správně ohodnotit tvrzení (pravda/nepravda), otázky v testu jsou rozděleny podle okruhů. Testy byly přibližně z poloviny náhodně generované, zbytek byl stejný. Učení na test trochu zkomplikoval fakt, že neexistují pořádné učební materiály, doporučuji tedy chodit na přednášky a dělat si z nich aspoň trochu poznámky.

Na přednášky tohoto předmětu jsem se těšil, nejen, že přednášející umí udržet strukturu, ale přidá i velké množství tipů jak se chovat při styku s právem, skutečné historky a zodpoví šílené dotazy z publika ("A jak je to s platností smlouvy podepsanou mizícím inkoustem?").

8/10 Strukturovaný a přínosný předmět

PA102 Technologie informačních systémů I.

4 kredity

Přednášející se docela rázně vrhá klasickým přednášecím stylem do problematiky projektového řízení, analýzy požadavků, specifikacím, chováním ve firmách, ukazatelům úspěšnosti firmy, definicí informačních systémů a problémům, které vyplývají z jejich vlastností. Nezanebatelně se také věnuje ergonomii informačních systémů i pracovního místa a prostředí - zvláště kvůli problémům se zdravím.

Přednáška je vcelku dlouhá a je problém se u ní nenudit, protože přednášející má pomalejší tempo, často se opakuje (stejně jako texty v prezentacích) a často odbíhá od tématu, protože jak Cimrman podotkl ve švesce: Neschopnost myšlenku opustit.

Test má 6 otázek ze všeho probraného. Začněte s předstihem, materiálů je docela velké množství (cca 800 slajdů).

Zajímavý náhled a užitečné postřehy, které můžete (jste-li aktivní) vidět i v reálném životě. Programátorům a typickým informatikům bude toto připadat jako spousta nic neříkajících blábolů, ale s tím nic neuděláte... o to tu jde víc než o programování ;-)

9/10 Rozšíření znalostí, které jsem nabyl praxí

ONLINE_A Angličtina

2 kredity

E-learningový předmět při kterém probíhá veškerá komunikace pouze online. Jeho účelem je procvičení a zlepšení angličtiny. Výuka předmětu se skládá ze testů, odpovědníků cílících na různé formy angličtiny a diskuzní příspěvky. V průběhu se získávají body přičemž pro úspěšné absolvování předmětu je potřeba získat alespoň 1000 bodů. Součástí předmětu jsou různě těžká cvičení, takže je vhodný jak pro začátečníky tak pokročilé.

Shledávám tento předmět docela užitečným a zapsal jsem si jej znovu :-) Nicméně přesto je zde hodně vidět, že někteří jej mají jen kvůli kreditům, že někteří neumí číst a zeptají se fakty, které jsou napsaná a všichni měli povinnost se s nimi seznámit a napsat z nich test! Vyučující byli milí a velmi vstřícní, přesto se zde objevovali studenti, kteří se snažili pomoct učitelům. Jenže jen někteří z nich byli fajn a milí, jiní byli velmi arogantní.

6/10 Spousty cvičení, diskuze apod.

PV005 Služby počítačových sítí

2 kredity

Na první přednášce se objevil docent Brandejs, který nám představil způsob ukončení předmětu, správně vystrašil prváky všemi podmínkami a pravidly platící v počítačové síti MU a FI. Poté pokračoval vysvětlováním principů sítí.

Každá přednáška má jiné téma a většinou ji přednáší někdo jiný (obvykle z CVT apod.), mohou zaujmout, ale pokud máte rozhled, tak vám tento předmět bude připadat povrchní.

Po každé přednášce byl spuštěn odpovědník, lze na něj odpovídat ještě 2 týdny. Na konci semestru se ověří, že jste je složili všechny úspěšně až na jisté malé množství (1 až 2).

3/10 Málo přínosné, ale jinak vcelku příjemní přednášející

PV165 Programové systémy v jazyce Java

6 kreditů

Chtěl jsem pokračovat v rozvoji znalostí o jazyce Java. Vybral jsem si tedy tento předmět. Sylabus předmětu si bral za úkol představit technologie v Javě, zacvičit v některých technologích a na konci provést ve čtyřech lidech projekt, který obhájíme a celý předmět zakončíme ústní zkouškou.

Tolik ke snění. Reálně to vypadalo tak, že se nám lidé z firem snažili prezentovat, v horším případě strašně nadšeně vnutit technologii se kterou pracují. Cvičení probíhaly stylem: stáhněte si zip, rozbalte ho, otevřete soubor A a na řádku 20 napište přesně toto... Přínosnost nula.

Organizační selhání celého předmětu, dokud jsme nezačali dorážet na vedoucího předmětu nevěděli jsme o projektech nic. Nehledě, že jsme byli nuceni používat Rational Team concert pro verzování a celé řízení projektu... A když se vám ohledně toho smějí lidé od IBM. Zkouška a obhajoba pak byla peklo... 50 studentů čekajících na někoho 1 hodinu a 17 minut... to je prostě moc.

3/10 Za přínosné přednášky a cvičení které vedl Petr Adámek, žel příští roky už prý učit nemá

 
21. 2. 2012 15:10 škola, informace


Tagy

informace (20), návod (2), mysql (1), užitečné (7), internet (1), komix (99), ironie (1), humor (99), Bůh (2), škola (38), plánování (1), Čas (2), hříchy (1), otroctví (1), esej (4), Erasmus (24), project management (2), programming (17), teamwork (1), bad code (1), práce (2), clean code (1), good architecture (1), společnost (3), rodičovství (2)

Hledání

Odběr zpráv

RSS feed Blog (RSS)