Šestý semestr na Fakultě informatiky MU

Pátý semestr plynule přešel do semestru šestého (jaro 2013), k čemuž obzvláště pomohla bakalářská práce, která oba semestry spojovala. Kromě sumarizace předmětů shrnu nějaké nové obecné postřehy, kterých není zrovna málo:

  • Pokud v bakalářce něco vyvíjíte, pak je dobré si stanovit nějaký interní deadline, po kterém se přepnete z vývoje do psaní textu (deterministicky, abyste se náhodou nepřistihli, že jsou dva týdny do odevzdání a vy se nejen snažíte psát text, ale ještě vylepšovat vytvořené dílo).
  • K některým předmětům na FI se hodí absolvovat podobné na Coursera, Udacity a to obzvláště u těch předmětů, jejichž učební materiály nejsou nic moc nebo vyučující neoplývají dobrými učebními schopnostmi, viz užitečný rozcestník.
  • Nechte si čas pro učení na státnice dle vlastního uvážení (raději více). V našem „ročníku“ se vytvořila skupinka s cílem vypracovat nové státnicové otázky. Nezapojil jsem se když iniciativa vznikla, neměl jsem čas, ale jak se začal termín blížit, tak jsem se do skupiny přidal, protože jsem došel k názoru, že je velmi užitečné mít k jednotlivým předmětům vypracované stručné poznámky (namísto třeba 1000 slajdů) a to jsem ke spoustě předmětů prostě neměl. Kvalita materiálů byla velmi různá, takže bylo potřeba to brát s rezervou a sem tam něco opravit (obzvlášť v otázkách jejichž téma mi je blízké).
  • Poněkud nešikovný je způsob vyučování teoretičtějších předmětů (např.: matematiky) jako pouhé schopnosti spočítat příklady, protože u státnic nejenže chtějí spočítat nějaký příklad, ale oni chtějí znát i nějaké střípky teorie… Smutné na tom je, že kdybych se striktně držel studenského průchodu „nejmenšího odporu“, tak se do žádného předmětu tu teorii, důkazy, učit nemusím… ale na státnicích to po vás stejně budou chtít.
  • Je dobré se na státnicové otázky podívat i dřív než pár týdnů před státnicemi, většina otázek byla pokrytá předměty, které jsem absolvoval, ale často to byly jen povinně volitelné předměty, což ale nikoho ani trochu neomlouvá. Osobně preferuji znalosti získané v průběhu semestru, než si je sám obstarávat a učit „in my spare time“.
  • V prvním příspěvku o studiu na FI jsem mluvil o kreditové zátěži… Musím k ní přidat nový postřeh, čím později v průběhu studia jste, tím víc je studium náročnější (tzn. každý kredit stojí víc času), nevím zda-li to souvisí s množstvím souvisejících aktivit, tím, že to člověk chce dělat pořádněji či něčím ještě úplně jiným.
  • V semestru, ve kterém máte mít státnice je dobré si dávat opravdu jen minimum předmětů, ideálně žádné. Povinnosti z jednotlivých předmětů vás budou dost vyrušovat. A asi by se i hodilo, kdybych se naučit oželet předměty, které už bych ve studiu jindy nestihl (například když se vypisují jednou za dva roky).
  • Pokud chcete pokračovat na magisterské studium nesmíte zapomenout podat přihlášku, také se hodí nezapomenout podat žádost o zproštění povinnosti skládání příjmacích zkoušek (pokud splňujete podmínky), kdo to má pak poslouchat ty nářky na FB ;-)

M2143 Tvorba interaktivních výukových materiálů pomocí LaTeXu

2 kredity

Tohle byl jeden z předmětů, který jsem oželet nemohl, protože mě zajímal a zároveň se učí jen jednou za dva roky, když se sejde dost studentů na jeho otevření.

Předmět navazuje na předchozí LaTeXový předmět vyučovaný stejným vyučujícím. Hlavní náplní je vytváření LaTeXových prezentací a tvorba interaktivních PDF dokumentů ať to jsou různé způsoby jak do nich 2D/3D kreslit, jak umožnit interakci s těmito kresbami a v neposlední řadě také jak vytvářet různé hry, například riskuj, (multiple) choice, přiřazovačky atp.

Hodnocení předmětu spočívalo ve vypracování a předvedení úkolu každého cvičení. Před koncem semestru každý vypracoval dva nové interaktivní dokumenty, které jsme si mohli vybrat z nabídnutých okrůhů ZŠ učiva. Potom jsme si to celá skupina navzájem odprezentovali na interaktivní tabuli a vyměnili si tipy různého šperkování našich výsledných dokumentů (prakticky každý něco přidal).

Užitečný předmět ukazující jeden směr, kterým se můžou učební materiály vydat, zároveň jde o náhled do zákulisí přípravy takových dokumentů z čehož už tak velkou radost nemám, protože je vidět, že tento formát na to nebude nejvhodnější (aneb PDF mixlý JavaScriptem a celý výsledek funguje spolehlivě jen v Adobe Readeru).

6/10 Dobrý vyučující, zajímavá zkušenost

IB016 Seminář z funkcionálního programování

2 kredity

Na tento předmět jsem se vyloženě těšil, protože po A z IB015 jsem chtěl proniknout do funkcionálního programování a napsat si v tom i nějaký reálný program.

Výuka probíhala jako týdenní cvičení, vždy jsme probrali nějaký kousek teorie a vyzkoušeli si naprogramovat nějaké drobnosti… Dozvěděli jsme se o tom jak se určité věci v Haskellu typicky dělají (balíčkování, testování, čistota kódu atp.). Většina předmětu ale spočívala v domácích úkolech – v jednom jsme měli dělat encoder/decoder pro tři různé šifry, v dalším jsme si hráli s textovou grafikou a ve třetím jsme si napsali konzolový program pro zjišťování statistik o souborech. Mezi posledními úlohami bylo napsání vlastního parseru, což už jsem bohužel vzhledem k blížícím se státnicím nestihl… (však já si ji jednou vypracuji ;-)). Hodnocení spočívalo v získání nadpolovičního počtu bodů z těchto úloh.

9/10 Mít víc času a bylo by to perfektní

XK010 Informační výchova

1 kredit

Při troše hledání v ISu co za zajímavé předměty se u nás na univerzitě ještě učí, jsem narazil na tento, který deklaroval, že formou e-learningu osvětlí stukturu knihoven, usnadní orientaci v nich, objasní základní pojmy atp. Což mě motivovalo, protože tohle jsem se pořádně nikdy nedozvěděl.

A jak to vypadalo? Velmi dobře zpracovaná „interaktivní“ osnova v ISu (jejichž interaktivita končí u jejich názvu) na každý týden, ze které byl link na interaktivní prezentaci o nějaké oblasti, link na odpovědník, aby si člověk ověřil, zda-li porozuměl důležitým pojmům. Druhou linkou předmětu bylo vypracování asi 6 domácích úkolů z nichž dva byly velké. První spočíval ve vypracování rešerše na zadané téma a její odevzdání vyučující, která ji zkontrolovala a poslala případné připomínky. Druhý spočíval ve vypracování 1–2 stránek odborného textu na téma z řešerše spolu se správně ocitovanou literaturou.

S citováním literatury jsem poněkud narazil… Při absolvování VB000 s Peňázem jsem se dozvěděl, že normy nejsou tak úplně striktní, například ve volbě oddělovačů jmen a položek a spoustě dalších věcí… No a tady jsem zjistil, že někteří lidé sice chápou, že to norma neříká, ale chtějí to mít všechno jedním konkrétním způsobem i když logická argumentace jde proti němu.

Celkově hodnotím předmět jako užitečný, dozvěděl jsem se co je šedá literatura, sigla, jak žádat o meziknihovní výpůjčku a spoustu dalších užitečných věcí :-)

7/10 Strukturování poznání fungování okolního světa

VV069 Prezentační dovednosti

3 kredity

Tento předmět je na fakultě celkem nový (toto byl druhý běh předmětu). Předpokladem pro zápis je mít nějakou závěrečnou práci ve stádiu rozpracování, protože hlavním cílem není teoretizovat o prezentačních dovednostech, ale pomoct při vytváření a prezentování záverečné práce.

Jak to probíhalo? Jedna skupina do 20 lidí a jedna velmi milá, chytrá a velmi agilní vyučující, která přistupovala k výuce opravdu velmi živě. Hodně krátkých výstupů a cvičení před třídou zaměřených na nějaký aspekt (struktura, gesta,…) a ty jsme si krátce rozberali, pojmenovali prvky a často si navzájem vyměnili a velmi brzy vyzkoušeli tipy jak se daných problémů zbavit či jak projev ještě vylepšit.

V průběhu semestru jsme vypracovali a následně odprezentovali 4 minutovou verzi naší prezentace práce ostatním kolegům a pak nad záznamem vystoupení jednotlivé důležité prvky okomentovali. Na závěr semestru jsme rozšířili naši prezentaci na 8 minut, kterou jsme zase přednesli všem svým kolegům v nějaké větší posluchárně s mikrofonem, byli natočeni a následně to obě vyučující předmětu + naši spolužáci okomentovali (formou zpětné vazby).

Velmi živý přístup obou vyučujících, velmi asertivní komentáře našeho chování (ne všichni to umí), užitečné rady a tipy i dobré zapojení ostatních spolužáků (co jste si zapamatovali z vystoupení minulý týden… A proč?).

9/10 Velmi přínosné, na řadu tipů si vzpomínám přesně když je potřebuji :-)

ONLINE_A Angličtina Online

2 kredity

Stejný komentář jako o semestr dříve.

SBAPR && SOBHA && SBZ2 Bakalářká práce, obhajoba a státnice

10 + 0 + 0 kreditů

Jak už jsem poznamenal dřív, v rámci zachování svého duševního zdraví je hodně užitečné se přepnout do stavu psaní práce, aby se to stihnulo. Pokud chcete mít desky, nezapomeňte je začít řešit včas (v různých firmách to trvá různě dlouho). V každém případě nepodceňujte kontrolu pravopisu (doporučuji externí) a stylistiky (doporučuji někoho, kdo ví, jak vypadá odborný styl) a rozhodně nekašlete na znalosti získané ze základů odborného stylu… Jsou to věci, na které se také hledí (a ve kterých se šťourá).

Nejvýživnější a nejdůležitější vrchol celého bakalářského studia byl (konečně) tu… Na samotné státnice jsem se učil s přestávkami asi tři týdny (pár lidí si ze mě dělali srandu, že to přeháním, že den, dva stačí…) Opravdu velmi jsem při tom ocenil, že z některých předmětů jsem měl udělané výpisky, které byly o hodně víc expresivnější než tisícistránkové slajdy.

Po zveřejnění harmonogramu a složení komisí jsem si decentně zjistil od starších spolužáků jaké s nimi mají zkušenosti (tedy nezaspamoval jsem tím všechny studijní facebookové skupiny FI), což může být někdy poněkud skličující. Moje komise se dvakrát změnila a nakonec jsem měl Hliněného, Kučeru a Obdržálka.

Samotný průběh státnic se oproti semestru před námi změnil… Dostali jsme dvojnásobek času a nikdo netušil, jak to bude přesně vypadat.

Ráno jsem dorazil do místnosti C525, kde jsem se podepsal a vyfasoval dvě otázky, každou se zvýrazněnou částí, které jsem se měl věnovat. Pak jsem měl půl hodiny na přípravu, po jejímž skončení si pro mě přišel tajemník komise a převedl mě do B410 (dlouhá cesta). Hezké bylo, že se choval příjemně lidsky, takže rozhodně cestou nebylo „napjaté ticho před bitvou“. Předchozí zkoušení se poněkud protáhlo, takže jsem musel před učebnou ještě čekat… Pak jsem tam nečekal sám, ale s předchozím studentem než se komise domluvila na jeho známkách.

No a pak to začalo. Nejprve prezentace na předem připraveném počítači, kterou jsem tam nějak odvykládal tak nějak do prostoru. Čas od času se nějaké části prezentace věnovali, ale celkem asi chtěli, aby to bylo za nimi (každý z nich měl před sebou notebook)… Ne že by nedávali pozor, stačila trocha zaváhání a hned na mě koukali a ponoukali mě ať pokračuji. Poté se přečetly posudky, zazněly dotazy a odpovědi na ně a plynule se přešlo ke zkoušení, které začal Hliněný slovy: „vidím, že většinu vztahů jste si vypsal, tak si spočítáme nějaký příklad…“ a nadiktoval mi příklad, který jsem spočítal (vyčíslit konečné řešení dalo i přes malost všech čísel trochu zabrat). Pokračoval otázkou proč je faktorial nuly jedna, kde mu nestačil prozaický důvod, že pak by faktorial každého čísla byl nula (vzhledem k použivání násobení) a už už vypadal, že mě chce navádět ke správné odpovědi, ale nedal jsem mu prakticky příležitost a raději to s těmi počty uspořádáními vysypal rovnou. Následoval Bayessovů vztah, který jsem do papíru napsal a následně při počítání dalšího příkladu zapomněl, načež Kučera vyloženě přispěchal s „Tak si to odvoďte, to není tak těžké.“, takže po odvození a dosazení hodnot jsem si spočítal výsledek.

To bylo k teoretické otázce, na praktickou otázku si mě vyzkoušel Obdržálek, měl jsem OOP a vybraný prostředek otázky (ne, že bych si pamatoval co to přesně bylo, ale asi nějaká dědičnost, polymorfismus atp.). Vyzkoušel mě však ze všecho od středu po začátek (aneb základní pojmy si prostě vyzkouší vždy). Pak mě poslali za dveře, načež už napůl ze třídy na mě Hliněný vypálil otázku proč, že ta dopočítaná podmíněná pravděpodobnost vychází větší než 1 a kde že je teda problém?! Naštěstí moje bleskurychlá (a poněkud drzá) odpověď, že mi nadiktoval nekonzistentní hodnoty podmíněné pravděpodobnosti mu stačila.

Za dveřmi jsem se ocitl jen krátce, velmi rychle mě pozvali zpět a pogratulovali k A z bakalářky a A ze státnic a vyrazili na oběd. A já vyrazil odpočívat a lenošit.

10/10 Bez toho by ten konec byl trochu nudný ne?

 
15. 2. 2014 16:12 škola, informace


Tagy

informace (20), návod (2), mysql (1), užitečné (7), internet (1), komix (99), ironie (1), humor (99), Bůh (2), škola (38), plánování (1), Čas (2), hříchy (1), otroctví (1), esej (4), Erasmus (24), project management (2), programming (17), teamwork (1), bad code (1), práce (2), clean code (1), good architecture (1), společnost (3), rodičovství (2)

Hledání

Odběr zpráv

RSS feed Blog (RSS)