Sedmý semestr na Fakultě informatiky MU

S netypicky krátkým zpožděním si můžete přečíst postřehy z prvního semestru (podzim 2013) mého magisterského studia (který budu nazývat sedmým, abych udržel délku titulku v přijatelných mezích). Jako obor jsem si vybral Informační systémy… vlastně ten jsem si vybral dřív než bakalářský obor :-) Poněkud neštastné bylo, že změnili studijní plán, tudíž i velkou část povinných předmětů, takže část z těch co jsem si na bakaláři vystudoval „dopředu“ přestala v novém plánu existovat (viz dále).

Jediný obecný postřeh bude o uznávání předmětů, protože aspoň část absolvovaných předmětů se mi hodila i magistrovi. Uznávání je celkem jednoduché, stačí založit příslušné žádosti v ISu a až jsou vyřízené tak si pro ně stavit na studijní. Protože jsem na bakaláři zvládl udělat více kreditů než 30 krát počet odstudovaných semestrů, mohl jsem si nechat uznat některé předměty i s kredity. Podle studijního je dobré nechávat si do magisterského studia uznávat předměty, které jsou „magisterské“, respektive pokročilé nakolik je označení magisterských předmětů u nás poněkud volnější než na jiných univerzitách.

Nyní už k samostatným předmětům, kterých jsem si zapsal docela dost a bohužel rozvrh vyšel poněkud ementálově, což zajistí, že často můžete na příjemné přepínání škola/odpočinek/prá­ce prakticky zapomenout.

F1530 Zajímavá fyzika

2 kredity

Předmět jsem si zapsal ze zájmu, protože mi byl doporučen jako srozumitelný výklad některých fyzikálních jevů. Tomuto doporučení dostál předmět velmi výborně. Výuka probíhala formou každotýdenní demonstrační přednášky, na které jsme viděli vždy cca 10 experimentů z nějaké oblasti fyziky a dostali k ní patřičné vysvětlení, většinou bez nějakých vzorečků, které občas byly zmíněny, ale spíš pro ilustraci vzájemných vztahů. Probrali jsme držení rovnováhy, povrchové napětí, neviditelné pláště (očividně oblíbené téma profesora Tyce), (elektro)magne­tismus…

S vysvětlení většiny témat jsem byl spokojený, jen u pár z nich jsem se cítil nedostatečně smířený s poskytnutým vysvětlení, ale ne natolik, aby to zkazilo mou radost z tohoto předmětu. Kolokvium probíhalo po čtyřech lidech v profesorově pracovně, kde nám postupně kladl dotazy na probírané učivo, ale byl to víc dialog než dotaz – odpověď.

7/10 Jednoduchá a zároveň silná vysvětlení

XS020 Inspiratorium pro učitele

2 kredity

Po komunikačních tréninzích už předměty s Ondrášem vyloženě vyhledávám a těším se na ně (a tak trochu jsem rád, že mi nevychází si je zapsat všechny v jednom semestru, protože pak bych je měl všechny za sebou příliš rychle). Předmět je sice povinný (resp. povinně volitelný) pro učitelské obory, ale je otevřený i ostatním, čehož z naší skupiny očividně využila tak polovina studentů.

Výuka probíhala každotýdenním cvičením o asi 20 lidech, na kterém se dělal připravený týdenní program, někdy hodně interaktivní a vyžadující komunikaci s ostatními studenty, jindy více frontální, ale pak vždy následované reflexí (většinou pomocí diskuze). Konkrétní program prozrazovat nebudu, ať nekazím zábavu a radost :-) Zakončení předmětu probíhalo vypracováním 2 menších projektů, přičemž část lidí si ho vyzkoušela na hodině (kde ale není časový prostor pro všechny), zbytek měl buď formu esejí na vhodné téma či popisu nějaké výukové hry/prvku/…

9/10 Vždy úžasné a vždy je na celý program příliš málo času

XS350 Práce se skupinovou dynamikou

2 kredity

Tento předmět jsem neměl ani zapsaný, ale před začátkem zkouškového se mi doneslo, že jedna seminární skupina bude učena o zkouškovém blokovou výukou, což vypadalo jako příjemný „oddych“ uprostřed zkouškového. Bál jsem se, že dodatečný zápis bude hodně byrokracie, ale nakonec se ukázalo, že u blokových předmětů to problém není (a na studijním mi to udělali rovnou)… ale do tohoto předmětu bych šel i bez kreditů.

Výuka probíhala blokově, čtyři pátky po sobě, kdy jsme se ráno sešli a až pozdě v podvečer rozcházeli. V každém dni jsme dělali něco málo připravených aktivit, ale to nejhlavnější zde byla diskuze (samoregulující se), která se snažila provést reflexi toho co děje se skupinovou dynamikou na naší skupině (k tomu posloužily i drobné aktivity) a dále i obecněji z našich zkušeností. Přišlo mi, že na začátku byla část lidí trochu zklamaná, že si tady nebudeme tolik hrát a že většinu času strávíme diskuzí, což ale dává smysl, protože skupinová dynamika je víc o pozorování a diskuzi těchto pozorování, pokud chceme udělat nějaký dobrý program (program může být sebelepší, ale ignorování skupinové dynamiky může zajistit i sebelepšímu programu selhání). Velmi kladně hodnotím to, že přeci jen udělali vyučující předmětu frontální část výuky, při které pojmenovali to k čemu jsme v diskuzi došli a namapovali to již známé (existující) a zmínili další literaturu.

10/10 Skvělý předmět, pro mě jako stvořený

XV003 Projekty na popularizaci přírodních věd

2 kredity

Tento předmět jsem objevil poměrně pozdě (buď mi o něm řekl někdo starší nebo jsem to u někoho staršího našel ve výsledcích studia). Není to předmět, který by se dal jen tak zapsat, typicky si ho můžete zapsat pokud organizujete pod univerzitou nějaký projekt propagující přírodní vědy, což v mém případě splňuje InterSoB i InterLoS. Je potřeba být domluvený s vedoucím projektu a případně se domluvit s vedoucím předmětu.

Nejsou to kredity zadarmo (překvapuje mě, kolik studentů každý semestr takové shání), protože přeci jenom se dbá na to, aby se dodržely podmínky tohoto předmětu: odvedená práce (viz sylabus).

10/10 Letošní InterLoS se vydařil ;-)

IV057 Seminář k informační společnosti

3 kredity

Původně jsem tento předmět měl v plánu, ale nevyšel mi do rozvrhu v termínu, kdy jsem si dával Informační společnost. Nakonec jsem si ho dal později. Oproti informační společnosti, kterou má zapsanou cca 100 lidí, tento předmět mělo tuším 7 lidí a v plné sestavě jsem se nesešli nikdy. Výuka probíhala seminárním způsobem. Na prvním semináři jsme každý řekli co nás tak zajímá k tématu, Zlatuška nám často z placu doporučil nějakou literaturu a ještě do týdne přidal další tipy mailem. Pak jsme si (vzhledem k počtu) mohli dovolit 3 týdny na přípravu a následně každý své téma na jednom semináři přednesl a druhou polovinu hodiny se o něm diskutovalo.

Osobně jsem si vybral internet věcí, dozvěděl se z literatury poměrně dost nových informací a diskuze byla také velmi plodná (Zlatuška je člověk s neobyčejně velkým přehledem a schopností zvládat strašnou spoustu věcí zaráz). Příspěvky ostatních byly také zajímavé i když vzhledem k našemu počtu byly některé diskuze dost kratší :-/

6/10 Přínosné, ale rozkolísané

MA007 Matematická logika

5 kreditů, povinný předmět

Nějaký ten matematický předmět už mi pomalu začínal chybět a tak byl čas si zapsat předmět, který to rovnou deklaruje ve svém názvu (stejně bych si ho zapsal i nemít ho povinný, protože už dlouho jsem měl v plánu se dostat ke důkazům Goedelovým větám o neúplnosti). Přednášky má Kučera a jsou vynikající, sice hodně opakuje, ale způsob jakým to vykládá je úžasně jednoduchý, všechno do sebe zapadá… radost sama. Předmět má i nepovinná cvičení, která slouží pro procvičení nějakých vhodných příklad… a taky domácí úlohy, které můžou být časově náročnější, ale donutí člověka pochopit co vlastně dělá.

Do známky trochu zasahují body z domácích úloh, ale jinak všechno záleží na samotné zkoušce, která má formu pár listů papírů s různě obtížnými příklady na teorii, definice, pochopení definic a důkazy vět apod. Předmět to byl náročný, ale líbil se mi, jen zase na něj bylo méně času než by člověk chtěl.

9/10 Jop, logika nás nespasí, ale užitečná rozhodně je :-)

PA017 Softwarové inženýrství II

4 kredity, povinný předmět

Původní předmět Technologie informačních systémů I. a II. se transformoval v nových studijních plánech na SWE I. a SWE II. Absolvoval jsem TIS I. a trochu mě naštvalo, že si ji nedokážu za nic uznat, navíc mi přišlo, že ani jeden z těchto nových předmětů nepokryl původní učivo TIS I., které mi přišlo také zajímavé. No možná nějaké další předměty.

Softwarové inžnýrství není tvrdá věda, jde víceméně o sbírku empirických zkušeností, vzorečků o tom jak se dělají různé softwarové projekty, jak se určuje velikost, termíny, cena, kvalita, jaké vývojové modely se používají… a které doktor Ráček obohatí o řadu historek z praxe (některé historky jsem slyšel už poněkud víckrát, ale přednášející je umí podat vždy tak, že se u nich královsky bavím).

Zkouška je písemná (volné odpovědi) a za nás probíhala na témata všech prezentací a všech přednášek (jeho slajdy se vyplatí opatřit dodatečnými komentáři, které řekne na přednášce, historky nezkouší – ty si stejně všichni pamatují).

6/10 Spíše zábavné, rozcestníkové znalosti

PA055 Vizualizace komplexních dat

4 kredity

Předmět o metodách vizualizace komplexních dat (vícerozměrných, typy vizualizací), je primárně určen pro bioinformatiky, ale otevřen i ostatních, přišlo mi ale, že obsah předmětu s tím spíš nepočítal, protože jsem se několikrát přistihl u toho, že naprosto nechápu o čem se to mluví (nějaká bioinformatika).

Výuka měla jedno cvičení-přednášku, na kterém byl většinou nějaký stručný výklad vyučujícího, krátká prezentace 2–3 lidí na téma vizualizací a potom samostatné vypracovávání zadaného úkolu, některých k odevzdání vyučujícímu ke kontrole a obodování. Výuka probíhala jen asi první polovinu semestru, protože druhou jsme měli na vypracovávání našich projektů (ve dvojicích), což byla vizualizace nějakých komplexních dat… Takže jsme si vybrali vizualizaci průběhu InterLoSa v čase, která snad bude k vidění na stránkách soutěže jakmile se nám ji podaří vyexportovat z Processingu do webu.

Trochu mě zklamala přednášková část, protože šlo akorát o hodně heslovité rozcestníkové znalosti a byl bych se rád dozvěděl víc a s více praktickými příklady. Jako dostat za úkol „udělejte LDA analýzu těchto dat“ s tím, že o LDA znám akorát název mi nepřijde úplně šťastné. Ale podíval jsem se aspoň na základy Processingu a Rka, což také může přijít vhod :-) Kromě zmíněné prezentace a projektu byla na závěr ještě písemná zkouška, na kterou si bylo potřeba přečíst pár kapitol z doporučené literatury (nevěřil bych, že těch cca 200 stránek anglického textu zvládnu tak rychle).

4/10 Téma zajímavé, ale myslím, že by to šlo vyučovat i lépe

PA150 Principy operačních systémů

4 kredity

Už u základních databází jsem se těšil, že konečně zjistím, jak že se realizují ty transakce,… pak jsem se těšil, že se to konečně dozvím v základech operačních systémů, kde to už vypadalo velmi nadějně, ale nakonec jsem se to dozvěděl k plné spokojenosti až v tomto předmětu.

No, jinak je to Staudkovina, což jasně říká jakým způsobem probíhá výuka, přednášky, závěrečná zkouška a že kvalita slajdů je vynikající, takže pochopit to z nich nezabere nějaký strašný čas :-)

7/10 Očekávání splněna tak akorát

PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I

4 kredity, povinně volitelný předmět

Frontální informační předmět s docentkou Hladkou, což podobně jako u Staudka říká vše. Tématem byly sítě a nějaké pokročilejší věci jako ad-hoc sítě, routování ve větších sítích, tvarování toku atp. Experimentálně jsem zjistil, že při maximální soustředěnosti se dá zvládnout i zrychlení nahrávky přednášky 4× a asi by se dalo i víc, mít kvalitnější zvuk.

Na zkoušku se stačí naučit a aspoň trochu pochopit to co je na slajdech.

5/10 Pár věcí umí nadchnout, ale není něco co by mě extra bavilo

PV019 Geografické informační systémy

4 kredity, povinně volitelný předmět

Předmět vyučovaný externistou z praxe, což bylo přínosné, protože kromě historek z praxe (velmi k věci) ukázal poměrně dost reálných použití učiva v reálných ISech. Výuka je realizována jednotýdenní přednáškou, která sice není povinná, ale vyplatí se na ní být, protože dodané slajdy jsou poměrně řídké (informací je v nich dost, ale většinou ne ty vhodné pro pochopení těch dalších informací).

Témata začala pěkně od opáčka základních zeměpisných pojmů, přešla k pokročilejším jako určování délky a šířky a použití v navigaci, způsobů mapování, reprezentaci geometrických útvarů, transformacím, indexaci, dotazování atp.

Zkouška probíhá old schoolovým stylem, tzn. 20 lidí v místnosti a přes „potítko“ k ústní zkoušce, vyučující nebývá zlý a umí naťuknout, ale je potřeba chápat slajdy (přišlo mi, že se často ptá na věci, které zmiňuje na přednáškách typu proč se něco dělá takto a ne naopak apod, které se z placu vymýšlejí poněkud netriviálně).

7/10 Šikovný předmět, prozrazující víc než jen rozcestníkové znalosti, ještě lepší když už jste se s nějakými geo daty setkali

PV028 Aplikační informační systémy

3 kredity, povinně volitelný předmět

Výuka tohoto předmětu byla rozdělena na dvě části, první vyučoval externista a druhou doktor Ráček. Všechny přednášky byly spíš takové povídání o nějakých konkrétních informačních systémech, pričemž první půlka byla více zaměřena jako historický exkurz a snaha ukázat, že správný IS je vždy komplexní a není jen informatická práce (poněkud inzultačním stylem se vyučující zeptal kolik studentů si někdy přečetlo a pochopilo nějaký zákon ohledně daní, ochrany osobních údajů… a pak prohlásil, že bez toho prakticky nelze postavit dobrý informační systém, neb ten bude vždy z legislativou někde hraničit).

Ukončení probíhalo odevzdáním dvou esejů na téma… ehm překvapivě informační systémy, vždy po jednom pro každého vyučujícícho, první chtěl nějaké osobní zkušenosti z implementace či zkušenosti s ISem, druhý reakce a postřehy k jeho přednáškám.

5/10 Historkovitý předmět, místy zajímavé

PV118 Informační politika a státní informační systém ČR

4 kredity, povinně volitelný předmět

Tenhle předmět je taky plně charakterizován jménem vyučujícího (Šmíd). Ukončení probíhalo odevzdáním eseje na téma IS ve státní správě (radši jsem ty eseje tento semestr ani nepočítal, ale říkám si, že nás takhle mohli drtit na gymplu a ne až na vysoké, bych to byl schopen napsat rychleji ;). Místo poslední přednášky měla být konzultace k tématům… ukázalo se, že ostatním to nestojí tam ani přijít, a tak jsem tam se Šmídem byl sám, takže po hodinové konzultaci tématu mé eseje, práce, dalšího studia a asi 5 historek jsem odcházel informačně přesycen :-)

8/10 Konzultace to zvedla si o 3 body (nejen hodnocení, ale i užitek předmětu)

PV226 Seminář Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů

2 kredity

Tento předmět mi byl doporučován již delší dobu, ale vyšel mi do rozvrhu až teďka. Výuka probíhá seminářovitým způsobem, kdy každý týden má někdo prezentaci na nějaké téma, které se v laboratoři řeší či si laboratoř pozve daného člověka jako externistu. Témata se tedy semestr od semestru liší. Letos byly celkem zajímavé.

Samotná docházka ale pro úspěšné ukončení nestačí, typicky je potřeba odvést ještě nějakou práci pro laboratoři (nebo na BP/DP vedenou někým z laboratoře), kterou je dobré si domluvit poměrně dopředu, ať to nemusíte jako já honit na konci semestru.

6/10 Velmi různorodá témata z nichž mě oslovilo jen pár

 
10. 3. 2014 09:05 škola, informace


Tagy

informace (20), návod (2), mysql (1), užitečné (7), internet (1), komix (99), ironie (1), humor (99), Bůh (2), škola (38), plánování (1), Čas (2), hříchy (1), otroctví (1), esej (4), Erasmus (24), project management (2), programming (17), teamwork (1), bad code (1), práce (2), clean code (1), good architecture (1), společnost (3), rodičovství (2)

Hledání

Odběr zpráv

RSS feed Blog (RSS)