První ročník na Fakultě informatiky MU

Právě před rokem jsem se rozhodoval mezi fakultou informačních technologií Vysokého učení technického a fakultou informatiky Masarykovy univerzity. Rozhodnutí padlo, ale o to v tomhle zápisku nepůjde.

Ve své těžké situaci jsem využíval kde co. Diskuzní vlákna na internetu na toto téma příliš neodpovídaly nebo zůstávaly příliš strohé na informace k porovnání, či byly příliš černobílé. Nejvíc mi však pomohla sumarizace jednotlivých předmětů a rady mých přátel. Pěkné a přehledné shrnutí všech předmětů jsem dohledal akorát pro FIT, ale i přesto mi to bylo nejvíce nápomocné.

Tímto zápiskem chci vystavit své zkušenosti s předměty FI, aby si z nich zájemci mohli udělat rámcový předmět jak studium na FI vypadá. Přesto, že úplný obraz tím získat nemůže (o tom dále).

FI se od FITu výrazně liší filozofií studia. Na FITu máte pro bakalářské studium jeden obor, předem dané předměty a přidělenou studijní skupinu. Na FI máte úplnou svobodu, která může na straně jedné odrazovat, na straně druhé vám umožní být flexibilní - vybrat si předměty k registraci (doporučený plán není úplně k zahození), vybojovat si seminární skupiny (v lepších časech či s lepšími cvičícími). Volnost může být problémem, důležité je se ptát, neignorovat užitečné rady od starších studentů, chytrých příruček co vám rozdají při zápisu apod.

Na fakultě informatiky je teoretický průchod (takzvaný Základ I) a aplikovaný průchod (Základ II). V každém jsou určité obory a v rámci oborů volitelná zaměření. Většina oborů sdílí právě předměty ze svého základu.

Já zvolil aplikovaný průchod v podobě oboru Počítačové systémy a zpracování dat se zaměřením Databáze, předměty ze základu jsou označené. Zbylé předměty jsem zvolil, protože mě nějakým způsobem zaujaly, v jiných oborech nemusí být povinné, přesto je si je můžete zapsat.

Obecné rady

Pokud chcete mít volnější semestr volte ~35 kreditů (polovinu velkých předmětů). Náročnější zkouškové ale ještě jakž tak klidný semestr je přibližně ~42 kreditů. Opravdu rušné zkouškové vám zajistí víc jak 45 kreditů.

Lze to podobně vyjádřit i v počtu zkoušek. Rušnější zkouškové je od 6 zkoušek výš. Nicméně obě metriky jsou závislé na předmětech a potřebě přípravy do nich. Berte v úvahu také vlastní schopnosti, především rychlost vstřebávat informace, učení se ze slidů, souvislého textu apod.

V prvních semestrech je docela klidno, vezměte si 1 nebo 2 předměty ze semestru ob jedno. V pozdějších ročnících budete moci věnovat více času náročnějším předmětům nebo činnostem.

Dávejte pozor abyste u povinných předmětů ve svém bakalářském, popřípadě i ve vašem budoucím magisterském studiu vždy zapsali doporučené ukončení. Bez toho byste neprošli kontrolou studia nebo museli daný předmět opakovat se správným ukončením.

Není na škodu zveřejnit svůj rozvrh pro své známé, nemusí se blbě ptát na dotazy kdy máte čas, mohou si vás jen tak odchytit cestou z přednášky...

Při plánování seminárních skupin přijde vhod plánovač rozvrhu na adrese http://anode.wheee.cz/muni-scheduler.php. Plánování rozvrhu doporučuji dělat s předstihem alespoň 5 hodin a přibližně 45 minut před přihlašováním vše zkontrolovat, obzvláště že skupiny ještě existují a že jsou ve správných časech (v posledních 5 minutách přeskládávat rozvrh je opravdu adrenalin).

Je dobrý nápad nastavit si notifikace na nové maily v ISu nebo rovnou přesměrování na svou e-mailovou adresu. Zůstaňte informovaní a když nevíte co, kde, kdy a jak... Raději se slušně zeptejte, jdou udělat chyby, které mohou znamenat konec studia.

Aplikace Dril je užitečná, akorát proces učení a drilování trvá. Pokud ho chcete využít k učení na zkoušku začněte alespoň s dvoutýdenním předstihem (při prvním průchodu uvidíte jen polovinu kartiček, víc nejde - ty v opačném směru překladu uvidíte až o den později).

V ISU je spousta zajímavých aplikací, které mohou být užitečné. Jednou z nich je Kontrola průchodu studiem (najdete v sekci Student), Statistika kreditů (na adrese https://is.muni.cz/auth/ucitel/statistika_kreditu.pl), Žádost o zápis do semestru (kde v dolní části najdete kontrolu, zda můžete do dalšího semestru - v jednom semestru potřebujete 15, ale dohromady s předcházejícím 45!).

Nyní už k samotným předmětům prvních dvou semestrů.

První semestr (podzim 2010)

IB000 Úvod do informatiky

Základ, 4 kredity.

Převlečená matematika, ve kterém se pokládají základy pro ostatní předměty vyučované na fakultě. Jmenovitě jde o vysvětlení pojmů jako důkaz, algoritmus. Probrání typů důkazů, relací, množin, základů logiky, dokazování vlastností algoritmů.

Slidy jsou přehledné a přednášky jsou interaktivní a názorné (pokud jste ve stejné posluchárně jako přednášející). Pan docent nenechává nic náhodě a tak každý týden se k probranému tématu otevírá procvičovací odpovědník. Podobně vypadají všechny testy - 4x domácí počítačový, 2x školní papírový a jeden závěrečný počítačový. Ve všech jsou hodně penalizovány špatné odpovědi. Perličkou je v půlce semestru obvykle důkazový úkol, vygenerovaný pro každého studenta zvlášť, jeho odevzdávání následované 20 minutami hrůzy, kdy přednášející vytahuje jeden úkol za druhým a říká jak je už takhle na první pohled úplně špatně. Ke konci semestru je zaveden "speciální" programovací jazyk, v němž se pak programuje přímo v testech. Doporučuji tedy nezanedbat začátek semestru, úlohy ke konci semestru bývají výrazně těžší, není z nich však složen celý test.

6/10 - Trochu zábavy na přednáškách, dobře pochopitelné.

IB015 Úvod do funkcionálního programování

Základ, 5 kreditů

Jeden ze strašáků studentů. Všechny přednášky se věnují funkcionálnímu paradigmatu prezentovaném na programovacím jazyku Haskel. Slidy jsou trochu neuspořádané a přednáška nudná. Občas jsem měl pocit jako by si nás přednášející ani nevšímal.

Předmět má cvičení jednou za čtrnáct dní, kde se podle připravených slidů znovu připomene to nejdůležitější z teorie a část příkladů se vyzkouší v praxi na počítačích. Ne všechny příklady se stihnou na hodině, doporučuji si doma dokončit všechny příklady. Na cvičeních se vyplatí nebýt sváděn počítačem, ale opravdu dávat pozor (opravdu nechápu lidi, co tam hrají online hry), za bonusové úkoly na hodině se dávají body.

V polovině semestru se píše test, my měli test s šesti otázkami s uzavřenými odpověďmi odstupňované podle obtížnosti. Závěrečný test má sice otevřené odpovědi, ale jde o programování na papír. Tři příklady, na jejichž vypracování jsou sice 2 hodiny, ale stačí bohatě 15 minut. Na oba testy doporučuji se naučit - vyzkoušet si všechny příklady ze cvičení, ze stránek cvičících a hlavně vyzkoušet si dělat různé úkoly v haskellu sami (podívejte se na zadání z minulých let).

8/10 - Nakonec mě to dokonce začalo bavit.

MB101 Matematika I

Základ, 6 kreditů

Slidy i přednášky jsou nepřehledné a špatně pochopitelné. Democvičení jsou praktičtější, ukazují se typické příklady na danou látku a je dobrým nápadem na ně chodit. Náš přednášející měl po ránu problém s chybami z nepozornosti a občas vyjadřováním některých složitějších myšlenek, tak je dobré dávat pozor a nebát se na cokoliv zeptat, protože umí uznat, že se přepsal nebo nevyjádřil dostatečně jasně. Cvičení jsou dost různorodá, závisí na cvičících - u některých se chodí hodně k tabuli, u některých jen občas. Obsah i úlohy volí cvičící podle svého uvážení, někteří záměrně volí příklady velice podobné úlohám, jiní naopak ne.

Matematika je jeden z předmětů s náročnými úlohami zadanými jako domácí úlohy - zabírají dost času a testují náročnější pochopení látky, občas se objevuje i nějaké dokazování a čas od času je potřeba i dost vlastní invence.

Postrachem je tento předmět kvůli písemkám. U většiny učiva se hodnotilo stylem 0 bodů = špatně a 2 body = dobře. Pouze u některých úloh se dalo na konzultacích vyhádat půl bod až bod za správný postup. Písemky jsou celkem tři, dvě z nich během semestru a bývá na ně málo času, takže jediná chyba přepočítávání příkladu vás může stát všechny body písemky. Poslední písemka je ve zkouškovém a je na ni více času, také má o jeden příklad navíc, akorát zadání bývají o něco složitější.

4/10 - Matika mě nebaví

PB001 Úvod do IT

Základ, 4 kredity

Všechny přednášky jsou povídáním o oblasti IT, konceptech používaných v IT a jiných přidružených věcech. Já jsem většinu slyšel už na střední, nového nebylo příliš. Na zkoušku je dobré si vypracovat typické otázky (objevují se opravdu často) a nesnažit se příliš vařit z vody (opravující to berou jako plýtvání svého času).

3/10 - Znovu a znovu totéž

PB151 Výpočetní systémy

Základ, 5 kreditů

Lehký úvod do HW problematiky, začíná se od základů jako obvody pro jednotlivé logické spojky a postupně se dojde ke komplexnějším prvkům, jazyku symbolických adres, který je trochu vysvětlen na jednoduchých procesorech, nicméně se v něm nic nepíše.

Během semestru je nutné splnit čtyři odpovědníky. Podobné odpovědníky jsou poté použity v závěrečné zkoušce (nezanedbatelná část zkoušky je neveřejná a testuje pochopení látky).

6/10 - Zajímavé, ale spíš povrchní (nevadilo mi to, nehodlám se tomu dále věnovat), ale jako nástin určitě dobré.

PB154 Základy databázových systémů

Základ, 5 kreditů

Slidy většinou v angličtině (existuje i český překlad). Pro někoho kdo se s databázemi setkal nejsou přednášky příliš přínosné. Na cvičení se rozvíjí praktické použití teorie z hodin - vyzkoušíte si relační algebru, SQL, B+ stromy.

Pro skládání testu je nutné složit zápočet z látky cvičení - doporučuji se na něj podívat s předstihem, protože bývá z poloviny složen z chytáků. Samotný test je hodně prakticky zaměřen - píší se dotazy v relační algebře a SQL, popisuje se teorie a je obvyklé, že u jedné otázky se kreslí diagram.

9/10 - S databázemi jsem se setkal a přišlo mi vhod dozvědět se i něco nového (+ teorii k tomu co jsem už znal)

PB162 - Programování Java

6 kreditů

Praktický orientovaný předmět, ve kterém se probírá objektově orientované programování a Java. Na přednáškách se teorie vykládá těsně nebo spolu s předváděním na příkladech, pro chápavější je tento postup zdlouhavý. Cvičení jsou také praktická, ale vypracovávají se v nich složitější příklady a v polovině cvičení i domácí úlohy, které mají vždy i domácí část (já ji stihl většinou přímo ve škole). Každý úkol řeší určitý okruh funkčnosti ve standardní Javě, příliš neřeší chytáky a okrajové příklady, ale snaží se maximálně ukázat nejlepší cestu jak věci dělat (to že to většina studentů ignoruje a píše šílenosti je věc jiná).

Během semestru jsou dvě průběžné písemky (bohužel obě začínaly ve 20 hodin a skoro jsem jezdil domů nočními linkami), větší zkouška ve zkouškovém. Všechny písemky byly výhradně programovací. Doporučuji co nejvíc sbírat body ze začátku semestru, ať se na konci můžete soustředit na jiné předměty, neignorujte co vám říkají vyučující - většinu častých chyb ukáží a vysvětlí.

8/10 - Užitečný předmět, ale jen základ, jen na mě by mohl jít i rychlejším tempem.

PV080 Ochrana dat a informačního soukromí

4 kredity

Dobře provedené slidy s vynikajícím přednášejícími, akorát někdy se příliš opakují (zvlášť patrné je to v navazujícím PV157). Spousta informací o soukromí a ochraně dat, principech bezpečnosti v IT - cítím se po absolvování trochu paranoidněji.

Polosemestrální i závěrečná zkouška jsou sadou otázek s uzavřenými odpověďmi, jejichž velká část je dostupná na internetu. U závěrečné bývá část bodů (pokud chcete dosáhnout na A nebo B) v otázkách s otevřenou odpovědí - přesnost a stručnost jsou obzvlášť vyžadovány. Nebojte se být aktivní na fóru, při relevantních dotazech a odkazech na zajímavé články můžete získat body do závěrečného hodnocení.

8/10 - Velmi přínosný a podnětný předmět

VB005 Panorama fyziky I

1 kredit

Každotýdenní přednášky, každá se skládá z části, ve které je přednášena teorie spolu se zadáním úkolu a druhé části s počítačovou prezentací, videem, simulačním java appletem na internetu apod.. Přednášející se snaží zaujmout aktualitami z fyziky a dle mého názoru se mu to daří.

Pro zápočet stačí vypracovat nadpoloviční počet úloh. Pro snadné vypočítání úloh se hodí být přítomen na přednášce, protože obvykle na vypočítání stačí nějaký z odvozených vzorců.

5/10 - Některá témata byla zajímavá.

VB035 English I

2 kredity

Seminář z angličtiny, kdy na každou hodinu je potřeba vypracovat domácí úkol a projít si (nebo naučit) gramatiku. Hodina vypadá následovně: nejprve se zopakuje gramatika. Poté následuje pár koleček, kdy vyučující říká jednotlivým studentům věty a ti je rovnou překládají.

Poté se společně kontroluje úkol. Zbytek hodiny se řeší handouty a případné dotazy studentů. Vnitrosemestrální test je složen z uzavřených otázek s jedinou správnou odpovědí. Závěrečný test z otevřených otázek a je podobný testu FCE. Doporučuji i těm co FCE či vyšší absolvovali - zajistíte a udržíte svou angličtinu na nutnou zkoušku VB001!

6/10 - Přínosné, zase jiná učebnice, takže jiné přehledy gramatiky..

VB039 English I - seminar

2 kredity

Pro ty, co jsou líní věnovat angličtině další 1,5 hodinu týdně doporučuji zapsat si seminář, kde se ještě jednou zopakuje gramatika z minulého týdne VB035. Poté se buďto diskutuje, nebo hraje nějaká edukativní hra.

Podmínkou je vypracování nijak obtížného domácího úkolu na každou hodinu. Závěrečné kolokvium se skládá z kratičké prezentace na téma z IT, překladu vět a slovíček.

5/10 - dle mého názoru přínosné a hlavně upevňující mé znalosti angličtiny.

2. semestr (jaro 2011)

IB002 Návrh algoritmů I

Základ, 5 kreditů

V tomto předmětu se vás budou snažit naučit dokazování vlastností algoritmů, proberou se třídící algoritmy, datové struktury a vyhledávací stromy. Postupuje se teoreticky a formálně. Pro příklady kódu se používá Haskell, Pascal a pseudokód. Slidy jsou neorganizované a přednáška monotónní. U cvičení záleží na cvičícím, mé bylo velmi živé a cvičící se snažil neustále s námi interagovat. V některých skupinách se za aktivitu v hodině dávají body, jinde se zadávají domácí úlohy.

Náročný předmět na přípravu na testy, pochopení látky. Nepodceňujte pochopení a hledejte si testy z minulých let, termínů apod. Vnitrosemestrální zkouška má uzavřené otázky, které jsou různé složitosti. Závěrečná zkouška obsahuje 6 příkladů testující různé učivo z probraných okruhů.

4/10 - Náročný teoretický předmět, který mě příliš neoslovil

MB102 Matematika II

Základ, 6 kreditů

Matematika II, nenavazovala na učivo MB101. Náplní byly limity, derivace, integrace, mocninné řady, interpolace. Pro mě lehčí učivo než vektorové prostory, protože na střední jsme ho probírali podrobně a hlavně nedávno.

Průběh přednášek, democvičení a cvičení i domácí úkoly vypadají stejně v MB101. Zkoušení je obdobné, jen zde v písemkách bylo více příkladů, kde se daly získat aspoň body za postup (a nemuseli jste kvůli tomu hned na konzultace).

5/10 - Nezáživné, jen sem a tam si říkám, že tohle se už někde reálné používá, ale zase o něco lepší než MB101 - víc mi to šlo.

PB153 Operační systémy a rozhraní

Základ (nebo PB152), 4 kredity

Slidy dobře vypracované s řadou schémat a ilustrací, které je dobré neignorovat a radši je pochopit. Přednáška se věnuje výkladu slidů akorát občas něco přidává navíc.

Pokud vás dané téma zajímá více, můžete si zaregistrovat seminář, kde se většiny věcí dotknete prakticky (kódem).

Předmět je ukončen zkouškou, která se za nás nově skládala z 10 otázek s 0 až 6 správnými odpověďmi, u části otázek šlo o pochopení principů fungování, občas nějaká simulace činnosti HW/SW na papíře. U některých otázek šlo vyloženě o slovíčkaření a chytáky.

7/10 - Zajímavé témata, prohloubení znalostí z Úvodu do IT.

PV004 UNIX

4 kredity

"Každé vykládání o UNIX musí začínat pohádkami..." vyloženě dobrá každá přednáška, kdy přednášející načne téma a nezapomene zdůraznit i okrajové stavy a následky (o kterých se už minutu předtím přeme se kamarádem/y). Slidy taktéž dobře a přehledně vypracovány. Praktické ukázky použití přímo na hodinách.

Během semestru je nutné splnit tři odpovědníky v ISu a před závěrečným testem jsou v ISu otevřeny podobné odpovědníky na procvičení otázek. Test je z otázek s uzavřenými odpověďmi a jsou v něm otázky z odpovědníků + pár otázek, které jsou "tajné" - nicméně žádné záludnosti, pouze otázky pro odlišení memorujících a skutečně chápajících studentů.

10/10 - Bezkonkurenčně nejlepší a nezábavnější předmět semestru!

PV157 Autentizace a řízení přístupu

4 kredity

Navazuje na PV080, nicméně tak třetina přednášek se věnuje tomu stejnému. Ve zbytku se pak věnuje způsobům autentizace a řízení přístupu k datům - uvádí i praktické příklady. Věnuje velkou pozornost i autentizačním protokolům a RFID čipům s jejich konkrétní implementací - pasů.

Slidy jsou přehledné a obsažné. Testování je stejné jako v PV080.

7/10 - Přínosné rozšíření znalosti, zajímavosti

PV168 Seminář programování Java

3 kredity

Navazující kurz na PB162, po náročném vstupním testu (nepodaří-li se vám jej dokončit do 2-3 hodin, doporučuji předmět odzapsat) vás čekají přednášky na různá témata standardní Javy, tyto znalosti jsou na cvičení zopakovány a prohloubeny. Na cvičení se spíše kód demonstruje a domácí úkoly se zcela nechávají na vypracování doma. Kontroluje se ve škole a je možné mít rychlou zpětnou reakci.

Domácí úkoly nejsou nenávazné - v průběhu celého semináře se vytváří jedna aplikace (až na jednu výjimku) v týmech po dvou lidech, cílem a předpokladem pro udělení zápočtu je její dokončení a prezentace opravujícím.

9/10 - Objevné, motivuje k samostatné práci s dokumentací apod.

VB001 Specialist English

Základ, 1 kredit

Další ze strašáků studentů. Pouhá zkouška z angličtiny, písemná část podobná FCE, gramatiky úrovně B2, slovíček z IT oblasti, z oblasti matematiky, frází (z Angličtiny pro jazykové školy) a krátké prezentace na téma související s IT.

Na tyto části zkoušky je kladen důraz a je prakticky nezbytné mít nastudovány všechny materiály, které jsou ke zkoušce poskytnuty. Dobré je také absolvovat předcházející VB035 a VB036 (tu nejlépe ve stejném semestru). Náročné mi to nepřišlo, ale je nezbytné umět souvisle povídat, vyznat se v gramatice a naučit se to co se požaduje.

?/10

VB036 English II

2 kredity

Stejné jako VB035

VB040 English II - seminar

2 kredity

Stejné jako VB039. Přesný program závisí na cvičícím.

IB101 Úvod do logiky

Základ, 6 kreditů

Předmět začíná připomenutím logiky ze střední školy, postupnou formalizací a prohlubováním znalostí, přibližně do poloviny semestru z výrokové logiky. Poté se přechází na logiku predikátovou. Hlavní důraz předmětu je kladen na výpočetní logiku, práci se strojovým vyvrácením, je představen a používán jazyk Prolog.

Slidů je hodně a jsou velice formální, výklad je dobrý a pochopitelný. Přesto nejvíc vám objasní cvičení, která mívají komornější atmosféru, více se toho objasní a občas se i zavtipkuje.

Po zopakování učiva střední školy všichni studenti absolvují domácí povinný odpovědník. V polovině semestru je polosemestrálka skládající se z testu s uzavřenými otázkami a jednou úlohou na rezoluci ve výrokové logice. Závěrečná písemka má na rozdíl od polosemestrálky úlohy na rezoluci v predikátové logice dvě (jedna zadaná v prologu).

6/10 Pro zopakování logiky a rozšíření znalosti programovacích paradigmat dobré

PV062 Organizace souborů

4 kredity

Na informace úplné slidy, místy akorát obtíženěji pochopitelné. Přednášející jen souvisleji čte slidy, takže mnozí přítomnost na přednáškách neshledávali důležitou.

Vyzkoušíte si komprimační algoritmy na reálných příkladech, dozvíte se o spoustu věcí o hešování, stromových organizacích, indexování atd... Učivo se částečně kryje s předměty IB002, PB153, P154.

Zkouška je písemná s volnou odpovědí na každou z 6 otázek. Typické otázky jsou dostupné na internetu a příliš mnoho se s časem nemění.

5/10 Ucelení znalosti z jiných předmětů

VB006 Panorama fyziky II

3 kredity

Totéž jako VB005, jen doporučené ukončení je kolokvium, což v našem případě znamenalo, že jsme museli vypracovat všechny úlohy vyjma jedné.

6/10 Vcelku zajímavá témata

 
15. 6. 2011 08:26 užitečné, informace, škola


Tagy

informace (20), návod (2), mysql (1), užitečné (7), internet (1), komix (99), ironie (1), humor (99), Bůh (2), škola (38), plánování (1), Čas (2), hříchy (1), otroctví (1), esej (4), Erasmus (24), project management (2), programming (17), teamwork (1), bad code (1), práce (2), clean code (1), good architecture (1), společnost (3), rodičovství (2)

Hledání

Odběr zpráv

RSS feed Blog (RSS)