Pátý semestr na Fakultě informatiky MU

Sumarizaci pátého semestru (podzim 2012) píšu s výrazným zpožděním, protože jak jsem již psal v prvním sumarizačním zápisky, času bude v průběhu studia jen míň a míň… V mém případě byl zcela vyplněn snahou dokončit všechny předměty, udělat bakalářku a naučit se na státnice.

I z pátého semestru mám pár obecných postřehů:

  • Pátý semestr je opravdu ideální čas pro výběr tématu bakalářky a odvedení alespoň části práce na ni, dokud vás netlačí státnice. Nikdo vám to explicitně nemusí říct, ale na bakalářce můžete pracovat více semestrů, což je i velmi vhodné, pokud se chcete dožít titulu se zdravím a příčetností.
  • Buďte opravdu důkladní při zapisování předmětů a ověřte si, že metody závěrečného hodnocení ze sylabu odpovídají realitě. Podívejte se na minulé zkoušky a u některých předmětů si během prvních dvou týdnů jasně vyberte týmové parťáky, najděte projektová i jiná témata a schraňujte k nim každičký nápad. Bez toho se i jednoduché předměty a jejich finišování mohou stát opravdovým peklem.
  • Při ukončování vybraných předmětů během zkouškového je potřeba brát v potaz prodlevy vyučujících (většinou explicitně deklarované) a nenechávat si povinnosti a úkoly na poslední den zkouškového, když oprava může vyučujícímu zabrat výrazně větší množství času než je obvyklé a klidně se může protáhnout až do dalšího semestru.
  • Prospěchová stipendia se přidělují automaticky splňujete-li podmínky (umí příjemně překvapit).

M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu

3 kredity

Stějně jako v minulých semestrech jsem využil možnosti zapisovat si předměty z jiných fakult. Tento konkrétní předmět o sazbě dokumentů v systému (La)TeX jsem si vybral na doporučení spolužáků, kteří mi vyloženě nedoporučili předmět stejného zaměření na FI (Elektronickou přípravu dokumentů).

Výuka byla složena z cca 50 minutové přednášky doprovázené prezentací s ukázkami prvků a jejich kódem. Přednášející působil velmi znale a neodpustil si řadu upozornění na zrádnosti (a zrůdnosti) některých LaTexových záležitostí. Víceméně se vyplatilo na přednášky chodit, protože obsah byl sice strohý, ale množství dodatečných informací bylo velmi užitečné ve snižování frustrace během cvičení.

Na cvičení bylo naším úkolem vždy vysázet nějaký dokument podle poskytnutého vzoru, typicky obsahoval různě formátovaný text, seznamy a jiné typografické prvky, matematické rovnice, grafy a obrázky. Během cvičení byly užitečné tipy poskytnuté na přednášce, o to vtipnější bylo pozorovat některé spolužáky, kteří se ptali na věci, které říkal na přednášce a už je stihl na cvičení pětkrát zopakovat. Z učiva jsme probrali klasickou sazbu, matematiku, obrázky, tabulky, rejstříky, indexy, stránkování atd… Principiálně se vyučující snažil pokrýt vše, co bychom měli umět pro vysázení závěrečné práce. Můžu říct, že toto učivo perfektně pokryl. Co víc, nakonci nám zůstaly vysázené dokumenty, takže pro rychlé osvěžení znalostí vyloženě ideální.

Závěrečná zkouška vypadala stejně jako cvičení, navíc ale zahrnovala učivo z celého roku, avšak použití vlastních materiálů bylo povoleno, takže ani větší rozsah nebyl problémem.

8/10 Příjemné učení od strohého, ale vstřícného profesionála.

XS451 Komunikační trénink 2

2 kredity

Po skončení komunikačního tréninku 1 nebylo jasné, zda-li bude vypsán i navazující kurz. Nakonec byl, a tak jsem neváhal a zapsal si ho. Celý předmět byl organizován a probíhal úplně stejně jako předchozí seminář. Akorát improvizací a skupinových aktivit bylo více. Někdy seminář poněkud ztrácel tempo, ale tomu by pomohlo stopovat moderátorovi (vedoucímu daného semináře) čas a nutit ho trochu k lepší organizaci času. Jako experimentální prostor se zpětnou vazbou pro každého fungovala minimálně naše skupina dobře.

9/10 Těšil jsem se na každou hodinu.

IB107 Vyčíslitelnost a složitost

3 kredity

Původní motivací pro zapis tohoto předmětu byly státnicové otázky, které obsahovaly i témata ne úplně pokrytá předměty v povinném průchodu studiem. To jsem ještě netušil, že se se nám změní státnicové otázky :-) Jestli jsem si u hodnocení Matematiky IV postěžoval, že mi bude teoretický předmět chybět, tento předmět mi tuto ztrátu vyrovnal víc než dostatečně.

Předmět je ryze klasický: nenahrávané přednášky s profesorem a všeobsažnými prezentacemi + cvičení na příklady z probírané oblasti. Přednášky probíraly teorii, vysvětlovaly pojmy a důkazy, což bylo poněkud úmorné a náročné na sledování. Profesor Brim si tedy neodpustil pedagogické vtipy, když naznal, že už víc spíme nežli bdíme.

Zapsal jsem si předmět na zápočet v domnění, že ukončení bude lehčí. Zmýlil jsem se, protože písemku jsem psal stejnou jako studenti s ukončením zkouškou. A dokonce jsem pro průchod potřeboval i stejný počet bodů. Jediný rozdíl byl, že mi to následně nezkazilo průměr. Samotná zkouška se skládala z příkladů, ve kterých bylo potřeba definovat pojmy, formulovat věty, dokazovat a odůvodňovat… Učení na zkoušku jsem věnoval 2 týdny času a znamenalo to každý důkaz projít, pochopit a naučit se ho. Nicméně to byl výrazně odlišný přístup od zbytku studia, ve kterém po nás pochopení definic, důkazů a dokazování explicitně nechtěli/netes­tovali.

7/10 Zajímavé mozkové cvičení o základech informatiky.

IV064 Informační společnost

4 kredity

Předmět vyučovaný profesorem Zlatuškou zaobírající se informační společností a dopady změn technologií na jednotlivce i společnost. Každá přednáška je věnována určitému tématu a je vidět, že Zlatuška má opravdový rozhled. Probíranými tématy v našem běhu předmětu byl dopad vzniku knihtisku hned následovaný internetovým pirátstvím (více podobností než by se na první pohled zdálo). Dalším tématem byl dopad počítačů na produktivitu práce a související změny firemních struktur.

Pro úspěšné ukončení předmětu jsme museli vypracovat 2 eseje o 2500 slovech s citací zahraniční zdrojů (u nižších ukončení byly požadavky na počet esejí menší). Témata esejů byla čistě na našem uvážení. O tématech jsem začal přemýšlet hned na začátku semestru a během zkouškového jsem jim věnoval asi týden času, protože přeci jen práce s literaturou, návštěva knihovny, napsání textu a korektury zaberou dost času. Nepodceňujte přípravu! Během konce zkouškového se ve facebookové skupině objevovala řada zoufalců, kteří zjistili, že nedokáží napsat dostatečně dlouhý text případně nedokázali vymyslet téma (statistika předmětů říká, že ho nedalo 48 z 174 lidí).

Ve svých esejích jsem se zabýval vlivem informačních technologií na úroveň stresu a konzumerismem v informační společnosti.

8/10 Donutilo k systematickému zamyšlení, přínosný přehled.

PB006 Principy programovacích jazyků

Základ, 4 kredity

Základním učivem předmětu jsou základní principy programovacích jazyků. Probírá se tedy definice syntaxe a různé definice sémantiky programovacích jazyků, paradigmata, struktury a viditelnosti. Dále pak základy typů, typových systémů a způsoby volání funkcí (hodnotou, jménem, výsledkem, hodnotou-výsledkem).

Předmět za nás vyučoval Škarvada, který ale ke konci školního roku 2013 odešel. Předmět měl poněkud chaotický ráz, přednášející byl sice nadšený pro věc, ale osobně mi prostě chybí strukturovanost a jistý způsob vystavování učiva tak, abych se neztratil.

Předmět to byl velmi zajímavý (bohužel až od zkouškového dál), přestože byl poměrně dost teoretický. Přišlo mi dobré mít ho později v průběhu studia, protože pak jsem spoustu konceptů již znal z praxe (C, Haskell, Java) a část teorie z vyčíslitelnosti a složitosti (během prvních přednášek jsme definovali syntaxi a sémantiku while-programů pro další použití v teorii vyčíslitelnosti).

Zkouška spočívala v 5 příkladech, jejichž typ se rok od roku příliš neměnil. Stačilo je pochopit a zkouška nebyla strašák. Jedním z příkladů bylo naprogramování jednoduchého příkladu v jazyce Prolog. Hodilo se připomenout si výpočetní logiku a prolog si s předstihem nainstalovat a zkusit si v něm pár jednoduchých (a typických) příkladů. Lehkou komplikací písemky bylo zatajení faktu, že správné odpovědi máme zapsat do kolonky vpravo od otázky… Naštěstí následná konzultace a jednoznačnost mé písemky dovolila opravu hodnocení bez nutnosti dalšího termínu.

4/10 Přednášky bohužel nudné, učivo zajímavé.

PB007 Softwarové inženýrství I

Základ, 6 kreditů

Dříve analýza a návrh systémů, tentokrát už v předělané podobě vyučované Barborou Bühnovou. Během přednášek se dozvíte o oblastech softwarového inženýrství a životním cyklu softwaru: specifikaci, analýze, návrhu, implementaci i následném životním cyklu (údržba, reinženýring atd.), který také není nezanedbatelný (aneb náklady na údržbu často převažují nad výrobními náklady). Každé části byla věnována jedna až dvě přednášky. Softwarové inženýrství není tak rigidní jako teoretická informatika, jde tedy spíš o sadu know-how a best-practises a velmi hodí se je neučit nazpaměť, ale pochopit motivaci a důvody za nimi, protože něco jiného může být vhodné pro malý projekt a něco úplně jiného pro velký. Ryze praktická část tipů byla doplněna o systematicky ucelený výklad UML diagramů (respektive většinu z nich).

Cvičení byla výhradně zaměřena na modelování konkrétního systému ve dvojicích/tro­jicích. Každý týden jsme v UML (a jeden týden v ERD) vymodelovali nějaký aspekt systému. Na konci semestru jsme celý vypracovaný model odprezentovali vedoucímu, a ten nám po zapracování posledních připomínek dal zápočet.

Ke zkoušce jsme dostali ilustrační zadání (byla to první zkouška tohoto běhu předmětu). Na prvním termínu jsme měli 5 teoretických otázek a jeden modelovací příklad. U dalších termínu byl počet teoretických otázek zvýšen na 7, protože špatná/zapomenutá odpověď v teoretické části velmi rychle snižovala celkové hodnocení.

9/10 Bavilo mě to :-)

PB161 Programování v jazyce C++

6 kreditů

Po peripetiích s úvodem do jazyka C jsem si konečně mohl zapsat pro můj obor povinné programování v jazyce C++. Veškerá organizace, úlohy i zkoušky byly shodné s úvodem do C. Jediné co se lišilo byla náplň. Probrali jsme principy OOP (pro mě znovu, protože jsem měl v prvním semestru Javu) a plynule navázali realizací těchto principů v jazyce C++.

Předmět byl užitečný i mimo samotný jazyk C++, protože dokázal velmi dobře představit myšlenku testování, návrhových vzorů, správu verzí i existující knihovny, nezbytností pro každého dobrého programátora.

7/10 Přínosné

PV175 Správa systémů MS Windows I

4 kredity

Tento předmět jsem si zapsal jen tak z dobrého rozmaru. Chtěl jsem si zapsat také PV065 o programování a správě unixu, ale ten mi zkolidoval s jiným předmětem.

Jednohodinová přednáška představila nějakou část systému Windows (například bootování, dělení oddílů, souborový systém, služby, úlohy…) a ve dvouhodinovém cvičení jsme si na virtuálních strojích vyzkoušeli pár příkladů. Trapnými momenty cvičení byly oprávnění na souborových systémech NTFS, protože tam jsme se poztráceli všichni včetně cvičícího.

Zkouška byla odpovědníkového typu s triviálními otázkami i velmi zabijáckými otázkami na skriptování v PowerShellu. Stačilo být na přednáškách, projít si prezentace a dávat pozor na cvičeních a s trochou praxe šlo na písemce z nabízených možností vybrat správnou možnost a rozpoznat zákeřné otázky (a ty raději přeskočit).

4/10 Odhalení netušených možností Windows, ale stále nic proč bych si je měl zamilovat.

SBAPR Bakalářská práce

Základ, 0 kreditů

Není radno podceňovat hledání bakalářky. Hlavní je začít včas, ideálně na konci čtvrtého nebo začátku pátého semestru, na začátku šestého semestru je opravdu pozdě). Čím později začnete pracovat, tím víc času si vyhraďte a nezapisujte si další předměty nad rámec povinností, budou vás zdržovat a vytvářet požadavky na čas s učení a ukončování.

Při výběru tématu se dopředu zajímejte o to, co všechno je součástí tématu, jak daleko má bakalářka zajít a klidně nakoukněte i do uvedené literatury, abyste zjistili, zda ji rozumíte. Vyhněte se tématům, které se zdají být hodně přes vaše možnosti (ale zároveň se nepodceňujte). Také neopomeňte výběr vedoucího (zjistěte si reference ať víte zda-li budete muset pracovat výhradně samostatně, nebo naopak často konzultovat, co očekává atd.).

Na Fakultě informatiky nemusíte vybírat jen z bakalářek uvnitř školy, ale i u průmyslových partnerů. V takovém případě čekejte variaci pohovoru, testu a martýrium kolem podepisování smluv s firmou a fakultou. Odměnou ale bude často o dost uchopitelnější zadání i výsledná reálná použitelnost práce.

Volbu kreditace provádíte při registraci předmětu, omylem jsem nechal původní nulu, takže v 6. semestru jsem dal zbývajících deset (v součtu to musí být právě deset). Kreditace by měla odpovídat reálné části odvedené práce, ale striktně se na to nehraje.

VB000 Základy odborného stylu

Základ, 3 kredity

Z povinných předmětů mi zbyl akorát tento, nejvíce obávaný. V diskuzi se staršími spolužáky mi bylo doporučeno, abych si zapsal cvičení s Peňázem, protože způsob jeho vedení předmětu byl odlišný od ostatních vyučujících (přísní jsou ale všichni přibližně stejně).

První polovinu semestru probíhaly přednášky o jazyku obecně, později o odborném stylu a typických chybách prezentovaných na příkladech chybných vět i celých článků. Peňáz přednášel velmi strukturovaně a přehledně, a to i přes značnou rozvleklost výkladu, kterou se snažil dojít k požadované myšlence/sdělení a zároveň v tomto výkladu podložit svůj závěr argumenty. Ve svých názorech byl velmi konzistentní a dalo by se říci, že na nich i velmi lpěl. Diskuzi byl ale nakloněn, a tak jsme nezřídka končili až o půlhodiny později, často i velmi smířlivě a s uznáním, že i oblast (českého) jazyka není vůbec ideální a nezřídka taková divná. Perličkou přednášek byl jeho tří axiomový systém pro psaní čárek :-) (proč nás to takhle neučili ve škole?)

Hodnocení v našem běhu předmětu spočívalo ve vypracování odborného textu (ne nutně úvodu bakalářské práce jako u ostatních skupin) splňujícího nároky Peňáze a kolegy Nečase, který opravoval česky psané práce. Opravení zabralo přibližně měsíc času, šlo uspíšit přihlášením se na veřejnou opravu během následujících cvičení, kde byla zpětná vazba okamžitá a dalo se na ni i reagovat. Jen to chtělo pořádný kus odvahy a odhodlání přežít veškerou kritiku ve zdraví. Druhým požadavkem bylo klauzurní vypracování eseje na jedno ze zadaných témat – prakticky vypadalo jako vypracování slohové práce, s tím rozdílem, že přepis na čisto jsme museli udělat doma do camera ready verze a tu následně odevzdat. (Opravdu depresivní bylo přepisovat do této verze všechny chyby, které jsem udělal v původním rukopisu. Prostě jsme museli.) Na každou opravu jsme měli jen jeden pokus. Mnou vypracovaná esej se zabývala prostředím Metro. Opravování zabralo opravdu dlouho, takže některým spolužákům se předmět ještě vnutil do dalšího zápisu.

5/10 Stresující, ale zajímavý předmět.

 
7. 7. 2013 09:24 škola, informace


Tagy

informace (20), návod (2), mysql (1), užitečné (6), internet (1), komix (99), ironie (1), humor (99), Bůh (2), škola (38), plánování (1), Čas (2), hříchy (1), otroctví (1), esej (4), Erasmus (24), project management (2), programming (17), teamwork (1), bad code (1), práce (2), clean code (1), good architecture (1)

Hledání

Odběr zpráv

RSS feed Blog (RSS)