Čtvrtý semestr na Fakultě informatiky MU

Skoro až lituji, že další semestr (jaro 2012) je za mnou... Neskutečnou výhodou pro studium na vysoké škole je umění sám sebe nadchnout pro další a další přísun informací jako potravy pro náš mozek. A vlastně je mi úplně jedno, že se učíme programovat v jazycích, které jsou starší než já (rozuměj C) a že se tím dost pravděpodobně nebudu živit... Rozvíjí to přemýšlení, schopnost různého úhlu pohledu, rozvíjí schopnost samostudia (velmi často) atd. Nechci tenhle článek zvrhávat do teoretizování nad tím, jak by mělo vysokoškolské studium vypadat, a tak raději k samotnému 4. semestru.

Nejprve obecné postřehy:

  • Není od věci zapisovat si předměty, kde se výrazně pracuje v průběhu semestr (tím "výrazně" myslím, že je možné dosáhnout aspoň na E před zkouškou).
  • E-book čtečka se hodí na učební materiály (všechny jsou v elektronických formátech). S dobrou čtečkou do nich lze dělat poznámky (to ale není úplně nejefektivnější). Nicméně pro materiály (a šetření lesů) je to dobré řešení.
  • 6 zkoušek se dá stihnout za dva týdny (a vcelku bez nervů pokud máte aspoň v některých předmětech jistou známku a jdete ji jen vylepšit).
  • Od příštího školního roku jsou bakalářské studijní programy překopány, většina předmětů zůstává jen se jim mění názvy a občas se trochu mění obsah předmětu (aby se omezily překryvy mezi předměty... dle mého názoru ke škodě).

p991 Tělesná výchova - posilovny

1 kredit

První hodinu nám byly vysvětleny principy posilování a bylo nám ukázáno jak se na jednotlivých strojích cvičí. Poté už jsme jen cvičili podle toho, co jsme chtěli dělat. Každý týden vydržet aspoň hodinu a potom konec :-D

5/10 Příjemné protažení, jen trochu otravné bylo stále zapnuté rádio

MB104 Matematika IV

Základ, 6 kreditů

Probírali jsme matematické struktury (grupy, okruhy, tělesa, svazy, boolovy algebry) a některé jejich aplikace. Nejhezčí a podrobně vysvětlovanou byla asymetrická kryptografie, takže jsme si vyzkoušeli počítat ElGamal, CRC kódy - na které narazíte i v počítačových sítích. Poslední třetinu semestru jsme strávili nad pravděpodobnostní a statistikou, ale šlo jen o velmi rychlé přiblížení, snadno jsem se v něm ztratil.

Způsob hodnocení zůstal stejný jako v předchozích matematikách, dvě vnitrosemestrálky na učivo třetiny semestru a poté závěrečná písemka testující učivo z celého roku (s důrazem na poslední třetinu). Obzvlášť zde platí, že se vyplatí chodit na cvičení (a důsledně si nahrazovat ty, na kterých jste chyběli).

6/10 Velmi se mi líbilo to učivo, které se v praxi používá, myslím, že teoretický předmět tohoto rázu mi bude chybět :-(

PB071 Úvod do jazyka C

Základ, 6 kreditů

Podle mého studijního programu na začátku studia jsem tento předmět nemusel absolvovat (a protože jsem měl za sebou C v přibližně stejném rozsahu z gymplu ani jsem ho absolvovat nechtěl). Avšak při vypsání C++ pro 4. semestr se objevila prerekvizita, která se dala uspokojit napsáním testu (na což jsem byl moc líný). A navíc jsem si řekl, že těch 6 kreditů za něco co už znám mi vůbec neuškodí ;-)

Každý týden se konala přednáška a povinné cvičení (s malým testíkem). Body jsme sbírali za polosemestrálku, 6 domácí úlohy (jsou vcelku netriviální a zaberou od hodiny do 20 hodin, záleží na tom jak jste šikovní). Nutným předpokladem pro zkoušku bylo napsání zápočtového příkladu. Ve veškerých testováních byly otázky teoretické, na pochopení kódu, v případě zkoušky i jedna úloha programovací.

Náplň tvořilo základní C, tedy základní příkazy, standardní knihovny, dynamická alokace, struktury, uniony, návaznost na POSIX. Přednášející ale striktně nezůstává jen u C, nebojí se zabrousit i do jiných neméně důležitých oblastí souvisejících s programování. Mám namysli třeba správu verzí, způsoby zveřejňování bezpečnostních chyb, testování atd.

8/10 Přínosné i pro někoho, kdo většinu učiva už slyšel.

XS450 Komunikační trénink

2 kredity

O tomto předmětu jsem se dozvěděl od kamaráda a podařilo se mi ho i zapsat. Šlo o experimentální kurz, u kterého není jasné, bude-li vypsán znovu, přesto to byl jeden z nejpřínosnějších kurzů co naše univerzita má.

Na každý trénink si někteří připravili projev (za semestr každý musel stihnout tři) a ten přednesli. Tento projev byl následně evaluován, tzn. někdo jiný rozebral co z něho vedlo k vytyčenému cíli a co jiného naopak ne, atd. Každý projev se hodnotil také z hlediska časomíry, vzdechů a výplňových slov. V druhé polovině hodiny si každý tahal téma pro improvizaci nebo případně následoval jiný program práce se skupinou.
Konkrétní průběh se lišil skupinu od skupiny, některé občas dělaly i jiná skupinově-komunikační cvičení. Velkým přínosem (aspoň v naší skupině) byla diskuze, která byla velmi živá a umožňovala dojít k zajímavým poznatkům... a někdy taky ukazovala, jak nesmírně různě vnímáme (když část lidí kritizovala něco co druhá polovina chválila ;-).

Bude-li vypsán i příští semestr můžu ho doporučit těm, kteří se nebojí na sobě pracovat a hlavně nemají příliš velké problémy s posloucháním kritiky s nimi související.

9/10 Spousta zajímavých postřehů/témat...

PV003 Architektury relačních databázových systémů

5 kreditů

Předmět zabývající se relačními databázovými systémy. Přednáška se z velké části kryla se základy datazových systémů, byla však více prakticky zaměřená (přednášející v daném oboru pracuje). Připomenuly se základy, jako relační algebra a poté se pokračovalo k popisu jazyku SQL, transakcí, normálních forem a u všeho se ukazoval kontrast s praxí (bohatě ilustrováno diagramy, SQL kódy atd.).

Předmět doprovázel seminář, který vedl pan docent Dohnal, takže o zábavu nebylo nouze, stejně jako o kvalitní vysvětlení fungování RDBMS (prováděno na Oracle databázi).

Pro úspěšné absolvování předmětu bylo potřeba udělat týmový projekt do semináře (tady se prokazuje, že rozumíte SQL a jste schopni navrhnout nějaký jednoduchý systém), následovaný zkouškou. Ta byla ústní, před ní samotnou jste dostali papírek s 2 otázkami a měli pár minut na přípravu. Poté jste měli samostatně danou oblast přednést přednášejícímu.

9/10 Baví mě předměty, kde se dozvím to, co se chci dozvědět

PV120 Informační právo

4 kredity

Úplně stejný formát přednášek i zkoušení je stejný jako u Základů práva (viz minulý semestr). Problémem tohoto semestru byla asi 1/3 odpadlých přednášek. Probírá se legislativa související s právem na informace, ochranou osobních údajů atd.

3/10 Až příliš historek, prakticky se nedá z ničeho učit a přednášející moc struktury nepřidal

PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace

Základ, 5 kreditů

Další z předmětů na který jsem se těšil, protože se značkovacími jazyky jsem se potkával už hezkých pár let. Předmět jsme měli rozdělen na přednášku a cvičení, v obou se probíralo víceméně totéž. Co to XML je, jak vypadá, jaké nástroje postupně vznikaly. Ve cvičeních se kladl důraz na praktické zvládnutí práce s DOM, tvorbou DTD a XSD, XPath, XQuery, XSLT transformace atd. V druhé polovině semestru jsme se dozvídali další informace ze světa kolem XML, nicméně pro zkoušku to nebylo nezbytné vědět.

Kromě zkoušky, kde šlo jenom o prokázání znalostí základních XML technologií, jsme museli udělat 4 domácí úlohy a vytvořit zadaný (vybraný) projekt a úspěšně ho obhájit. Projekty byly ohlášeny dostatečně dopředu a tak je dobré na něm začít pracovat jakmile můžete, protože stihnout ho může být náročné a bez projektu předmětem opravdu neprojdete. Kdo se řídí organizačními pokyny a úspěšně splní zadání, se nemá čeho bát.

Pro mě zcela určitě přínosný předmět, co byla trochu chyba byl malý prostor věnovaný XML databázím (na přednášce byly pouze zmíněny). Dle mého soudu si takovýto koncept, který je trochu odlišný od klasických relačních databází žádal aspoň malou ukázku na základní operace.

9/10 Když si seženete Tým, začnete litovat, že předmětů s týmovými projekty je tak málo :-)

PB156 Počítačové sítě

Základ, 4 kredity

Předmět, jehož cílem je seznámit studenty se základní teorií a fungováním počítačových sítí, které používáme všichni. Probírá se ISO/OSI model v kontrastu TCP/IP, pěkné je uspořádání podle vrstev a slidy jsou velmi precizně provedeny. Přednášky mají poněkud pomalé tempo a jsou takovým příjemným povídáním.
Zkouška je písemná, obsahovala 4 otázky (na 50 bodů) a vy z nich museli dostat aspoň 35 bodů, aby byl opraven i zbytek testu.

7/10 Příjemné dozvědět se víc z toho, co používám každý den.

VV063 Hygiena práce s počítačem

3 kredity

Jde o poměrně lukrativní ale i lehce zajímavý předmět v případě, že chcete dožít konce svého života bez zničeného zdraví. Přednáška/cvičení byly vyplněny krátkou teoretickou přednáškou o jisté oblasti zdraví (svaly, klouby, oči, RSI, stravování...) a poté se cvičilo, povětšinou k tématu. Speciálně se věnovalo autogennímu tréninku a škole zad.

Od věci nebylo ani ukázání alternativních způsobů sezení (je jich docela hodně). Problematické byly zase statní svátky, polovina hodin odpadla, takže došlo na nejhorší - museli jsme si je nahrazovat.

Učivo bylo zajímavé, přesto z hodiny bylo trochu cítit, že jde místy až příliš pomalu.

4/10 Cviky na protahování a jiné dobré rady

ONLINE_A Angličtina online

2 kredity

Totéž jako minulý semestr, letos to bylo více v klidu, protože jsem se udržel mimo předmětová fóra, a tak jsem nemusel být konfrontován ani s tupými studenty, kteří neumí číst, ani nerudnými studenty, kteří snaží vypomoct učitelům (nebo si zvýšit svoje ego na těch tupých).

 
20. 6. 2012 23:22 informace, škola


Tagy

informace (20), návod (2), mysql (1), užitečné (7), internet (1), komix (99), ironie (1), humor (99), Bůh (2), škola (38), plánování (1), Čas (2), hříchy (1), otroctví (1), esej (4), Erasmus (24), project management (2), programming (17), teamwork (1), bad code (1), práce (2), clean code (1), good architecture (1), společnost (3), rodičovství (2)

Hledání

Odběr zpráv

RSS feed Blog (RSS)